top of page

Ouders café

Een bevoorrecht moment om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Een moment om samen de tijd te nemen om over de school te praten en samen te werken voor een betere band tussen school en gezin.

Daarnaast moet u er meer over weten.

We verwelkomen je rond een kopje koffie, thee en een kleine snack met een welwillende luisterervaring. Een ruimte gereserveerd voor ouders, gewijd aan uitwisselingen tussen volwassenen waardoor het woord kan circuleren, voorkomen, creëren.

Doelgroep :

ouders van school.


Partners :

De PMS van de school

De gemeente Sint-Gillis

DATUM VAN

VOLGENDE KOFFIE

Daarnaast moet u er meer over weten.

half februari

Daarnaast moet u er meer over weten.

half maart

Ouderscafé n ° 1 2019-2020 :

Bijeenkomst die plaatsvond op woensdag 23/10/2019.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Tijdens dit oudercafé bespraken we de volgende verschillende thema's:

- Direct contact tussen ouders en leerkrachten op school.

- De taalbarrière: ouders die weinig of geen Frans spreken.

- Het klasdagboek.

Na deze discussies volgen hier de concrete maatregelen waartoe is besloten:

-De efemeriden worden op de website van de school geplaatst.

- Handige documenten om af te drukken, zoals bijvoorbeeld afwezigheidskaarten, worden beter zichtbaar op de website van de school.

-Aan het begin van het jaar ontvangt elke ouder de nuttige nummers en e-mailadressen van de leden van het onderwijsteam (management, opvoeder, bemiddelaar, PMS) via een label in het dagboek van hun kind. Deze nummers en e-mailadressen zullen ook zichtbaar zijn op de website van de school.

-Vanaf volgend jaar zal een pool van vrijwillige vertalers van ouders worden opgericht om ouders met problemen in het Frans te helpen. Aan het begin van het jaar wordt een vragenlijst ontwikkeld en aan de ouders verstrekt. Ouders die een vreemde taal beheersen en bereid zijn om lid te worden van het "vertaalcentrum", zullen zich via deze vragenlijst kunnen uiten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarna volgen andere acties in samenwerking met het management en het onderwijzend personeel.

Ouderscafé n ° 2 2018-2019 :

Bijeenkomst die plaatsvond op woensdag 06/12/2019. Het doel van de bijeenkomst was om de resultaten te geven van het onderzoek dat tijdens het vorige oudercafé is uitgevoerd. Met dit onderzoek konden we ons richten op de drie thema's van de volgende drie oudercafés die in het schooljaar 2019-2020 zullen plaatsvinden. Daar zijn ze :  

Daarnaast moet u er meer over weten.

  • Communicatie tussen huis en school

  • Grenzen

  • De schermen

Ouderscafé n ° 1 2018-2019 :

Bijeenkomst die plaatsvond op woensdag 27/03/2019. Het doel van de bijeenkomst was om de aanwezige ouders te ondervragen over verschillende thema's die hen zouden kunnen interesseren voor de oprichting van de volgende oudercafés.

Hier is het resultaat van dit onderzoek

bottom of page