top of page

Conseil de participation

Een bevoorrecht moment om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Een moment om samen de tijd te nemen om over de school te praten en samen te werken voor een betere band tussen school en gezin.

Daarnaast moet u er meer over weten.

We verwelkomen je rond een kopje koffie, thee en een kleine snack met een welwillende luisterervaring. Een ruimte gereserveerd voor ouders, gewijd aan uitwisselingen tussen volwassenen waardoor het woord kan circuleren, voorkomen, creëren.

Doelgroep :

ouders van school.


Partners :

De PMS van de school

De gemeente Sint-Gillis

bottom of page