top of page

Bijles voor 5e en 6e basisschoolleerlingen: gratis

Daarnaast moet u er meer over weten.

Van de 1e tot de 4e basisschool nemen kinderen deel aan een studie die wordt geleid en georganiseerd door de leerkrachten van de school.

Daarnaast moet u er meer over weten.

In het 5e en 6e leerjaar kunnen kinderen die hulp nodig hebben zich aansluiten bij een groep van 4 tot 6 kinderen onder leiding van een tutor.

bottom of page