top of page

Voor basisschoolleerlingen ...

Deze ruimte is bedoeld om u te helpen bij het invullen van de administratieve documenten die u aan het begin van het jaar worden overhandigd. Klik erop voor meer informatie.

Instituut van de dochters van Maria - Fundamenteel

Rue Théodore Verhaegen, 8

1060 Brussel

Telefoon: 02.537.78.51

Fax: 02.538.49.72

www.IFMSG.be


Sint-Gillis, op …………………………….

Daarnaast moet u er meer over weten.

ABONNEER U OP DIENSTEN

(basisschoolleerlingen)

Daarnaast moet u er meer over weten.

Aan de ouders van ……………………………… ... in ……… in de klas van …………………………………….

Daarnaast moet u er meer over weten.

Controleer het juiste antwoord:

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Ouders die zich inschrijven voor betaalde diensten verplichten zich ertoe hun rekeningen te honoreren. Herinnering voor

onbetaalde factuur en duplicaat factuur € 2. De directie staat tot uw beschikking in geval van moeilijkheden.

Handtekeningen van ouders …………………………………………

Logo 2019 12.03.2019.png
Fiche services

Instituut van de dochters van Maria - Fundamenteel

Rue Théodore Verhaegen, 8

1060 Brussel

Telefoon: 02.537.78.51

Fax: 02.538.49.72

www.IFMSG.be


Sint-Gillis, op …………………………….

Daarnaast moet u er meer over weten.

REGISTRATIE VAN WARME MAALTIJDEN

(basisschoolleerlingen)

Daarnaast moet u er meer over weten.

Aan de ouders van ……………………………… ... in ……… in de klas van …………………………………….

Daarnaast moet u er meer over weten.

Om uw kind aan te melden voor maaltijden (maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag), en om onszelf te kunnen organiseren, graag

vul het onderstaande registratieformulier in en stuur het zo snel mogelijk terug naar de klassenleraar

van uw kind.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Bij wijziging graag schriftelijk aan ons doorgeven.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Blijf tot uw beschikking en ontvang, mevrouw, mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting.

Dimitri Van Den Dooren, directeur.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Meneer mevrouw ............................................... .................................................. .......... ouders van ...................................... ... in ................... in de klas van ....................... . ..................... hun kind willen / willen inschrijven bij de volgende dienst:

Daarnaast moet u er meer over weten.

Voedselintolerantie of allergie: ............................................. .....

Handtekeningen van ouders: …………………………………………

Logo 2019 12.03.2019.png
Inscription aux repas chauds
Tuto Rangs

Instituut van de dochters van Maria - Fundamenteel

Rue Théodore Verhaegen, 8

1060 Brussel

Telefoon: 02.537.78.51

Fax: 02.538.49.72

www.IFMSG.be


Sint-Gillis, op …………………………….

Daarnaast moet u er meer over weten.

REGISTRATIE voor de AVOND DAGOPLOSSING

(basisschoolleerlingen)

Daarnaast moet u er meer over weten.

Aan de ouders van .............................................. . ... in ................ in de klas van ......................... ......................

Het onderzoek begint aanstaande maandag.

Reglement:

Daarnaast moet u er meer over weten.

1. De studie begint om 15.15 uur en eindigt om 16.15 uur.

2. Kinderen die deelnemen aan de studie worden in groepen ingedeeld. Alleen het management of zijn / haar afgevaardigde

kan op verzoek van de ouders een groepskind veranderen.

3. Om de groep niet te storen, mogen kinderen de studie niet voor 16.15 uur verlaten . De ouders

die na de studie hun kinderen komen ophalen, wachten hun kinderen op in de speeltuin .

4. Kinderen die voor de studie zijn ingeschreven, moeten over hun materiaal beschikken om hun huiswerk te kunnen maken.

5. De prijs van de studie is vastgesteld op 1,50 € / dag (en wordt naar beneden bijgesteld volgens het budget).

6. Kinderen die de hele week aan de studie deelnemen, zullen ook deelnemen aan de theater- en multisportactiviteit.

7. Slechts 5 e en 6 e kinderen zullen deelnemen aan de studie “tutoring” (groep van maximaal 6 kinderen). Deze

kinderen worden door het docententeam gekozen op basis van de problemen die ze tegenkomen.

8. Een kind dat meerdere keren zonder geldige reden afwezig is in zijn studiegroep, wordt hiervan uitgesloten

studie.

9. De ouder die zijn kind uit de studie wil terugtrekken of de aanwezigheid van zijn kind in de studie wil wijzigen, moet dit doen.

meld je aan bij het secretariaat van de basisschool.

10. Kinderen die na 16.15 uur blijven, worden overgeplaatst naar de kinderopvang.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Antwoord om terug te keren voor deze maandag ................................. september .......... .

Daarnaast moet u er meer over weten.

.................................................. .............. in .................. in de klas van ............. ...........................................

Daarnaast moet u er meer over weten.

Logo 2019 12.03.2019.png

Rangbeschrijving

bottom of page